“คลองถมเซ็นเตอร์ = พื้นที่แห่งโอกาส”

เพื่ออนาคตของตลาดคลองถมเซ็นเตอร์ ทางคลองถมดีเวลล็อปเม้นท์ ได้ทำการจัดจ้างทีมงานที่ปรึกษาซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท FIREONEONE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริษัทTrawell

ทั้งนี้หัวข้อที่เรามุ่งเน้นเป็นพิเศษคือ

“คลองถมเซ็นเตอร์”

- จะต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยอย่างไร -

จากการศึกษาเราได้พบเรื่องราวต่างๆมากมาย และเราได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งว่า

“คลองถมดีเวลล็อปเม้นท์จะก้าวมาเป็นผู้นำของ #ย่านคลองถม โดยมีคลองถมเซ็นเตอร์เป็นหัวใจของย่าน”

แผนพัฒนาคลองถม05.jpg

“ในยุคสมัยใหม่ เราจำเป็นจะต้องมีตัวตนที่ชัดเจนในการทำธุรกิจ

การจะทำอย่างนั้นพวกเราชาวคลองถมจะต้องร่วมมือกันสร้างย่านคลองถมแห่งนี้

ให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง”

การจะไปถึงเป้าหมายของเราให้ได้นั้นเราได้วางกลยุทย์ 3 ประการได้แก่แผนพัฒนาคลองถม04.jpg