เราจะสื่อสารถึงกันมากขึ้น หากท่านมีข้อมูลใดๆที่เป็นประโยชน์ถึงกัน

สามารถติดต่อได้จากช่องทางการสื่อสารเหล่านี้

 

Line ID

จะเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร

สำหรับร้านค้า

#คนคลองถมเซ็นเตอร์ โดยเฉพาะ

 

เบอร์โทรสำนักงาน

คลองถม เซ็นเตอร์

02-222-1100