แผนพัฒนาการค้า

“ตลาดคลองถม” 


ในแผนพัฒนาในส่วนนี้ จุดมุ่งหมายลักคือการสร้างพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์ให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสของการทำธุรกิจ ซึ่งเราจำเป็นต้องมีตัวตนที่ชัดเจนในการเป็น

“แหล่งสินค้าเทคโนโลยีราคาถูก (Low-Cost Technology) ของประเทศไทย”

คลองถมดีเวลล็อปเม้นท์จะทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ไปถึงเป้าหมายดังกล่าว

การที่ท่านอยู่กับพื้นที่ของเรา ท่านจะมีองค์ประกอบต่างๆที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจในโลกสมัยใหม่ซึ่งจะรวมถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้


แผนพัฒนาคลองถม07.jpg

  • การมีทางเลือกของแหล่งสินค้าที่หลากหลายขึ้น

  • การสามารถค้าขายได้ทั้งหน้าร้านและออนไลน์

  • การเปิดตลาดใหม่ๆในนามของชาวคลองถม

  • การสร้างแบรนด์ของย่านคลองถม

ทั้งนี้โครงการทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้ เราจะต้องร่วมมือกันสร้างคลองถมเซ็นเตอร์ให้เป็นหัวใจในการค้าของย่านคลองถมแห่งนี้ ท่านเรายินดีที่จะรับข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำไปพัฒนาตลาดต่อไป