- โครงการ -

#ถนนคนเดินคลองถม


หนึ่งในภาระกิจของคลองถมดีเวลล็อปเม้นท์ ในฐานะผู้นำย่านคลองถมนั้นคือการนำตำนานถนนคนเดินของย่านคลองถมกลับคืนมา

ในระยะที่ผ่านมา เราได้มีความพยายามติดต่อเสนอโครงการถนนคนเดินกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และก้าวแรกในการนำเสน่ห์ของย่านเรากลับมานั้นคือการเข้าไปบริหารส่วนพื้นที่ขายของรอบๆคลองถมเซ็นเตอร์

“ในปี 2562 เราได้เปิดพื้นที่ขายของใหม่บริเวณหลังอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ และเรามีโครงการที่จะขยายการบริหารงานของเราไปยังพื้นที่ตลาดเสาร์อาทิตย์บนถนนยมราชสุขุมและบริเวณเฉลิมนครด้วย”

โครงการดังกล่าว เราทำขึ้นเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์แบบคลองถม

(Klongthom Experience) ที่สมบูรณ์

“คลองถมจะกลับมาเป็น

Talk of the Town อีกครั้ง”


ถนนคนเดิน04.jpg
ถนนคนเดิน01.jpg
ถนนคนเดิน02.jpg
ถนนคนเดิน03.jpg