ศูนย์การเรียนรู้คลองถม

Klongthom Academy


หนึ่งปัญหาที่เราเล็งเห็นสำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทยคือเราขาดแหล่งความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ทางคลองถมดีเวลล็อปเม้นท์ จึงทำการปรับปรุงพื้นที่อาคารชั้น 3 เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชาวคลองถมในชื่อว่า

“คลองถม อคาเดมี่”

Klongthom Academy

พื้นที่ดังกล่างจะเป็นพื้นที่ส่วนรวมของชาวคลองถม โดยจะเป็นพื้นที่ในการสัมมนา แสดงสินค้า และพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับชาวคลองถมของเรา

คลองถมดีเวลล็อปเม้นท์ จะนำความรู้ที่จำเป็นในการทำธุรกิจ อาทิเช่น การบริหารภาษี การทำการตลาด การทำสต็อกสินค้า เป็นต้น นำผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้

เราตั้งใจทำพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นพื้นที่แห่งความรู้ เพื่อการพัฒนาของย่านเรา หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการความรู้ใดเป็นพิเศษทางเรายินดีรับฟังท่านเสมอ


klongthom akademy01.jpg
klongthom akademy02.jpg
klongthom akademy4.jpg