พื้นที่นี้เป็นที่สำหรับผู้ค้า

#คนคลองถม โดยเฉพาะ

ท่านสามารถรับข่าวสารการพัฒนาต่างๆของคลองถมเซ็นเตอร์และย่านคลองถมได้ทางพื้นที่แห่งนี้

“เราจะก้าวไปด้วยกัน”

Klongthom Development Co.,Ltd


แผนพัฒนาคลองถม10.jpg

อนาคตของคลองถม

จากการศึกษาตลาดคลองถมเซ็นเตอร์และย่านคลองถมโดยละเอียด เราได้ทำแผนการพัฒนาคลองถมให้เข้าสู่ยุคการค้าสมัยใหม่ เพื่อความยั่งยืนของตลาดและ #ย่านคลองถม ของเรา

  • กดที่ปุ่ม PLAY เพื่อรับชมวีดีโอ 
แผนพัฒนาคลองถม08.jpg

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

หรืออยากมีส่วนร่วมกับโครงการ

ท่านสามารถเชื่อมต่อทาง

LINE ID สำหรับคนคลองถมโดยเฉพาะ

หรือเข้ามาพูดคุยไปกับเราได้ทุกเมื่อ


การอยู่ตลาดคลองถมเซ็นเตอร์ ท่านจะต้องค้าขายได้ทั้งหน้าร้านและออนไลน์ เมื่อโลกเปลี่ยนไปเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อให้ย่านคลองถมอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป
— คุณชาญ นนทลีรักษ์, กรรมการผู้จัดการ